Schuldhulp veroorzaakt door een bedrijf

Bij een dreigend faillissement van een bedrijf is het belangrijk om zo snel mogelijk schuldhulp te krijgen. Daarbij is het relevant om zelf de stap te nemen en contact te zoeken met een schuldhulpverlener. Schuldhulp voor bedrijven is nodig als vaste lasten niet meer betaald kunnen worden of als er veel andere openstaande betalingen zijn die niet meteen betaald kunnen worden. Herken jij jouw bedrijf hierin? Neem dan contact op met Oxyz. De mogelijkheid dat het bedrijf een doorstart kan maken is aanwezig, dit hangt af van de levensvatbaarheid van jouw bedrijf. Mocht het bedrijf een doorstart kunnen maken dan kunt jij samen met jouw adviseur de minnelijke regeling in gaan. Dit betekent dat er geen rechter aan te pas hoeft te komen, ze noemen het ook wel het vrijwillige traject. In het minnelijke traject zijn er twee opties voor ondernemers: het minnelijke traject met bedrijfsbehoud en het minnelijke traject zonder bedrijfsbehoud. Gezamenlijk wordt er gekeken naar de optie die realistisch is. Bij het wettelijke traject WSNP is er geen behoud van het bedrijf mogelijk en wordt er gezocht naar een oplossing op het gebied van een betalingsregeling.

Het traject stap voor stap

Allereerst vind er een kennismakingsgesprek plaats zodat de schuldenaar en adviseur elkaar kunnen leren kennen. Persoonlijke begeleiding staat hoog in het vaandel bij Oxyz. Het kennismakingsgesprek zal in enkele weken na aanmelding plaats vinden. In dit eerste gesprek draait het om elkaar leren kennen en de situatie leren kennen. Jij kunt de situatie waarin jij met jouw bedrijf zit uitleggen en Oxyz krijgt daar een duidelijk beeld van. Na het eerste gesprek zal er een oplossing door jouw adviseur worden aangedragen, hierbij heeft Oxyz het contact met de schuldeisers zodat jij daar geen zorgen meer over hebt. Daarbij wordt er ook gezamenlijk gekeken om de kosten te drukken en de inkomsten te verhogen. Vervolgens zal er door de adviseur worden vast gesteld wat jij kunt aflossen per maand. Hierbij wordt gekeken naar de inkomsten in vergelijking met de vaste lasten. De afloscapaciteit wordt omgezet in een betalingsovereenkomst richting de schuldeisers. De schuldeisers kunnen hiermee akkoord of niet akkoord gaan. Is er sprake van een minnelijke regeling en de schuldeisers gaan niet akkoord? Dan komt er een rechter aan te pas en ga jij het WSNP traject in.

 

De minnelijke regeling voor ondernemers

Bij een minnelijke regeling komt er geen rechter aan te pas en wordt er samen met jouw adviseur een plan gemaakt. Om het minnelijke traject in te gaan moet er eerst een kennismakingsgesprek plaats vinden tussen beiden partijen. Tijdens dit gesprek is het belangrijk om transparant te zijn tegenover de adviseur zodat er een plan gemaakt kan worden wat daadwerkelijk op jouw bedrijf van toepassing is. Bij de minnelijke regeling zijn er twee opties: behoud van jouw bedrijf of zonder behoud van jouw bedrijf.  Als het bedrijf nog levensvatbaar is, dan is de mogelijkheid er om het bedrijf te behouden. Bij behoud van het bedrijf wordt er gekeken naar een herfinanciering van het bedrijf, is dat niet mogelijk dan kun je in aanmerking komen voor een krediet van de gemeente. Als de gemeente geen krediet beschikbaar heeft is er nog een optie namelijk spaarsanering. Hierbij tref je gezamenlijk een regeling voor het aflossen van de schuld in een periode van drie of vijf jaar. Er wordt een prognose gemaakt van de winst die in de toekomst gemaakt zal worden. Samen met jouw adviseur komt daar uiteindelijk een betalingsvoorstel uit voort dat voorgelegd zal worden aan de schuldeisers. De minnelijke regeling kan ook zonder behoud van je bedrijf, dit komt voor als het bedrijf niet meer levensvatbaar is. Dan zijn jouw inkomsten na dat het bedrijf gestopt is relevant. Naar aanleiding van die inkomsten wordt er een betalingsvoorstel gedaan aan de schuldeisers om de schulden over drie of vijf jaar af te lossen. Het is wel relevant dat na het stoppen van het bedrijf zo snel mogelijk een nieuwe baan wordt gevonden om zo veel mogelijk schulden te kunnen aflossen.